به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۳

تسلیت جبهه ملی ایران به خاندان گرانقدر راسخ افشار


خاندان گرانقدر راسخ افشار

با اندوه و تاسف بسیار درگذشت آقای محمود راسخ افشار را که از زمان نوجوانی و روزهای آغازین نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ، تاواپسین روزهای زندگی در مسیر این نهضت وآرمان های والای آن تلاش نمود، به آن خاندان گرانقدر
و به ویژه به برادر ارجمندشان جناب آقای دکترعلی راسخ افشار، مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران در روزهای پس از انقلاب وهمچنین به همه اعضاء وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت عرض می کنم. 
روانش شاد و راه پرفروغش پر رهروباد . 

تهران – رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
دکترحسین موسویان

۱۸/۱۱ /۱۳۹۳