به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۳

خاوران: برنامه ای از مرسده قائدی

مرسده قائدی 

 مهمان این هفته اردوان زیبرم -۲۳ فوریه... 

ماه بهمن، ماه خاطرات تلخ و شیرین است. در ماه بهمن، یاد عزیزانی را گرامی می داریم که اعدام شدند. 

ایران تریبونال، یک دادگاه مردمی بین المللی است، که با کوشش گروهی از خانواده های جان سپردگان، بخشی از زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ١٣٦٠، فعالان سیاسی، فعالان کارگری، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه های مبارزاتی، از پائیز ١٣٨٦ کار خود را آغاز کرد.

ایران تریبونال، با حمایت گسترده ایرانیان در داخل و خارج کشور، به ویژه خانواده های جان سپردگان، موفق شد جمهوری اسلامی را در دو مرحله به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کند.