به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۳

گرامی باد خاطره گابریل صالحی.

تسلِیت هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران

به مناسبت درگذشت بانو گابریل صالحی


درگذشت بانو گابریل صالحی همسر دوستمان آقای مهندس منوچهر صالحی را به ایشان و خانواده محترم صالحی تسلیت عرض نموده و خود را در اندوه آنان شریک می دانیم.


گرامی باد خاطره گابریل صالحی.
هیأت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران
جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۵
socialistha@ois-iran.com

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۷ فوريه ۲۰۱۵