به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۳

تقدیم به کودکان کار و خیابانی

معین
صبحت بخیر عزیزم!
۳۰ درصد از کودکان کار و خیابانی به مدرسه نمی‌روند
صبحت بخیر عزیزم!
من با تمام جانم
پر بسته و اسیرم
باید که با تو باشم
در پای تو بمیرم
صبحت بخیر عزیزم!