به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۳

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران


در سوگ رفیق محمود راسخ افشار 


با درگذشت رفیق محمود راسخ افشار در روز ۱۴ بهمن ماه ۱٣۹٣ (٣ فوریه ۲۰۱۵) جنبش چپ و آزادیخواهانه کشورما یکی از راسخ ترین مبارزان خود را از دست داد که طی بیش از نیم قرن گذشته همواره در سنگر دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی و سوسیالیسم حضور مستمر داشته است. 


رفیق محمود راسخ افشار در مکتب جنبش ملی پرورش یافته بود. جزو فعالان جبهه ملی ایران، عضو هیات اجرائی سازمان‌های جبهه ملی در خارج از کشور بود. هم چنین از فعالان پیگیر کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور و جزو هیات دبیران آن بوده است. رفیق محمود با پایبندی به ریشه‌های خود در جنبش ملی ایران، به مارکسیسم گرایش یافت و یکی از چهره‌های برجسته جنبش چپ طی چندین دهه گذشته و یکی از بنیان‌گذاران شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران بود. 

رفیق محمود نویسنده‌ای توانا و آگاه به مبانی اندیشگی چپ و همواره در اندیشه اعتلای موقعیت آن در صحنه سیاسی بود، در اکثر تلاش‌هائی که در میان بخش‌هائی از نیروهای چپ برای تقویت جایگاه این نیروها در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران صورت می‌گرفت، حضوری فعال داشت. او در پروژه وحدت چپ سه سازمان (سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران) و جمعی از کنشگران چپ ایران از همان آغاز حضور داشت. هر چند مدتی بود که از این تلاش کنار کشیده بود. 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران درگذشت رفیق محمود راسخ افشار را به خانواده محترم راسخ افشار، به خصوص برادر مبارز ایشان آقای علی راسخ افشار و جنبش چپ و آزادیخواهانه کشورمان تسلیت می‌گوید. یاد و نام او که همواره در همه عرصه‌های عملی و نظری جنبش چپ حضوری فعال داشت، در تلاش همراهان و یاران او زنده خواهد ماند. یاد عزیزش گرامی و پایدار باد! 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران 
۱٨ بهمن ۱٣۹٣ - ۷ فوریه ۲۰۱۵