به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۳

اطلاعیه ی جمعی از دوستان حمید قانونی

حمید قانونی 

حمید قانونی در گذشت

با اندوه فراوان مطلع شدیم حمید قانونی در۶۱  سالگی دوستان را ترک کرد و درگذشت.
او انسانی  صمیمی، اهل فکر و قلم  بود. روحش شاد.

حمید، فعالیت سیاسی خود را از کنفدراسیون جهانی آغاز کرده و با الهام از آموزه های مصدق بزرگ برای آزادی و استقلال کشوردرجبهۀ ملی ایران در اروپا، به راهش ادامه داد.


 ما فقدان او را به خانوادۀ محترم وی، دوستان و آشنایان تسلیت گفته، برایشان صبر آرزو می کنیم.

مراسم خاکسپاری در جمع خانوادگی صورت خواهد گرفت و برنامۀ یادمان او در روز شنبه 28 فوریه 2015 ، از ساعت 17 تا 19 ، در محل زیر برگزار خواهد شد:
ESG
 Henselstraße 7
 35390 Gießen

جمعی از دوستان
دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳   / ۱۶ فوريه ۲۰۱۵


«احترام آزادی» درگذشت حمید قانونی را به خانواده محترم ایشان، دوستان، یاران جبهه ملی ایران  و ادامه دهندگان راه مصدق تسليت می گوید.ملیون شهر کلن: 
بانهایت تاسف ازخبرناگوارودردناک درگذشت دوست عزیزمان حمید قانونی مطلع شدیم. حمید تا پایان زندگی ازکوشندگان راه آزادی وپویندگان راه دکتر مصدق بود. او یکی ازقدیمی ترین اعضاء حبهه ملی ایران دراروپا بود.
ما فقدان حمید را به خانواده محترم وی و دوستان تسلیت گفته برایشان صبر آرزو می کنیم.
ملیون شهر کلن
۱۶ فوريه ۲۰۱۵

هیئت تحریریه نشريه اینترنتی سازمان سوسياليست های ايران ـ
سوسياليست های طرفدار راه مصدق، درگذشت آقای حمید قانونی را به خانواده محترم قانونی، دوستان، آشنایان  و طرفداران راه مصدق تسليت می گوید.