به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۳

تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران

بمناسبت درگذشت محمود راسخ افشار

با تأسف و تأثر فراوان با خبرشدیم که محمود راسخ افشار یکی از باسابقه ترین و تأثیر گذارترین فعالین سیاسی اپوزیسیون ایرانیان خارج از کشور درگذشت.
آشنائی بعضی از اعضای سازمان ما(سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق)، با او به بیش از ۵٠ سال قبل می رسید و مبارزات مشترکی در کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی)،  جبهه ملی ایران در اروپا، گروه کارگر، اتحادچپ، سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری، با یکدیگر داشتند.

 ما درگذشت محمود راسخ افشار را به فامیل محترم راسخ افشار، بویژه آقای دکتر علی راسخ افشار و تمام دوستان و آشنایان و همنظران آن زنده یاد تسلیت می گوئیم و خود را درغم آنان شريک می دانیم.


گرامی باد خاطره آن زنده یاد
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۶ فوريه ۲۰۱۵
هيئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق