به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

مراسم یادبود حمید قانونی در شهر گیسن ـ آلمان

حمید قانونی ما هم رفت!
مرگ می آید و همه را خواهد برد. حمید اما چه زود ما را داغدار کرد ، تنها گذاشت و رفت.
حمید ، انسانی مهربان ، اهل سیاست ، فکر ، قلم  و هنر بود . او زندگی سیاسی اش را در همراهی با کنفدراسیون جهانی محصلین آغاز و سپس با الهام از آموزه های معلم آزادی و استقلال کشورمان  مصدق بزرگ ، در جبهۀ ملی ایران در اروپا ، به راهش ادامه داده و تا آخر به مکتب مصدق و راه او وفادار باقی ماند.
ما فقدان باور نکردنی او را به خانوادۀ محترم وی ، سایر بستگان ، دوستان و آشنایان صمیمانه تسلیت گفته ، صبر و تحمل مسئلت داریم.
لازم به یادآوری است که مراسم خاکسپاری در جمع خانوادگی صورت خواهد گرفت و برنامۀ یادمان او در روز شنبه 28 فوریه 2015 ، از ساعت 17 تا 19 ، در محل زیر برگزار خواهد شد:

ESG ، Henselstraße 7 ، 35390 Gießen

مریم آسور- اسکندر اسکندری - دکتر فريدون البرزی - مهندس امین بیات – مهندس فرامرز بهنام - مهندس هوشنگ بیات - دکتر منصور بیات زاده - مهدی پناهی پور- رحمت الله پرچمی -  محسن توکلی - محمدرضا جواهریان -  مهندس فرشاد حامدی - دکتر پرويز داورپناه – محمود رفیع - احمد رناسی - رضا شاه حسینی -  - بیژن صوفی  - دکتر فرهنگ قاسمی - مر تضی قليايی - پروفسور ناصر کنعانی - دکتر فرهاد گل افرا - دکتر مصطفی محمدی محقق - صادق محمودی - دکتر احمد مرندی - مرتضی ملک محمدی - هوشنگ ناصری - مصطفي نكومرام - حسين منتظر حقيقی - فر شيد ياسايی - مهندس فرهاد ياسايی.