به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۳

حمید رسایی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس ادعا کرد:

 کمک پنج میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد روحانی
حمید رسایی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس از کمک پنج میلیارد تومانی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ خبر داده است.

آقای رسایی نوشته کمک ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی محمدرضا رحیمی به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم در برابر این کمک هنگفت «هیچ» است.

این نماینده مجلس افزوده از رحیمی کمک مالی دریافت نکرده و بهتر است بررسی شود که آیا سایر نمایندگان مطلع بوده‌اند که این مبالغ از کجاست یا نه؟

محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم گفته جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به توصیه دولت در اختیار ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم قرار داده است.

رسایی همچنین خوستار تعیین تکلیف کمک پنج میلیارد تومانی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی شده و افزوده بهتر است حامیان روحانی درباره این موضوع نیز توضیح دهند.

این نماینده مجلس اضافه کرده اگر حکم رحیمی آن بود که صادر شد، حکم دریافت کمک پنج میلیاردی از بابک زنجانی چقدر است؟

رسایی در بخش دیگری از نوشته خود به احضار فردی با هویت اختصاری «ح‌.ف» به قوه قضائیه برای توضیح درباره این کمک مالی اشاره کرده که به نظر می‌رسد منظور وی حسین فریدون٬ برادر حسن روحانی باشد.

دیگربان