به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۳

شعارهای مردم خوزستان در برابر استانداری


حق هوای پاک!

خوزستان زیرخاکی نیست! نفسم در نمیاد! 
خوزستان عزیزم حقت را پس می گیرم!
هوای پاک حق مسلم ماست!
به سلامتی وزرا زیرخاکی شدیم!
سهم ما از این همه منابع زیر زمینی چیست؟ خاک خاک خاک،
خوزستان شده خاکستان، کاری بکن!
نفت رو بردید، آب رو بردید، خاک را جا گذاشتید؟
واقفوهم انهم مسئولون ( سوره صافات آیه ۲۵)!
خوزستان = سرطان! اصفهان، تهران، آب رو بردین، نفت رو بردین، خاک را یادتون رفت!
اگر خوزستان بمیرد ایران می میرد! 
روحانی مچکریم! هوای سالم حق من است! 
جای مردان سیاست بنشانیددرخت  تاهوا تازه شود!
ای دولت امید کو کلید؟
اینجا خوزستان است نه خاکستان!
تا خون در رگ ماست خاک بر سر ماست!
خوزستان قلب بیمار ایران!
داد خود را به بیدادگاهم آورده ام!
نفت برای تهران، آب برای اصفهان، خاک برای خوزستان! 
و سرانجام: هیچ مسئولی قوی تر از ملت نیست!
این ها نمونه هایی از شعارهای مردم خوزستان است که در دو هفته اخیر در برابر استانداری این استان تجمع کردند تا نسبت به بی توجهی دولت نسبت به شرایط خوزستان اعتراض کنند.