به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۳

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده


ضایعه ی دردناک درگذشت همسر منوچهر صالحی

با کمال تأسف از درگذشت همسر دوست ارجمندمان آقای مهندس منوچهر صالحی با خبر شدیم.
 بدین وسیله این ضایعه ی دردناک را به آن دوست گرامی تسلیت می گوییم
 و ضمن ابراز همدردی با ایشان و فرزندانشان و خانواده ی محترم صالحی برایشان تحمل و شکیبایی آرزو داریم.۲۵ فوریه ۲۰۱۵
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده