به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۳

گزارش محرمانه ریچارد هلمز، سفیر پیشین آمریکا در ایران در باره ی محاکمه ی خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان (سند ویکی لیکس)

در این سند آمده است:
"خانم فرهنگ [میرزادگی] مدعی شد که کاملا با مقامات همکاری کرده است و سعی شد همه مسئولیت روی گلسرخی و سلیمی گذاشته شود که در زمان برملا شدن توطئه در زندان بوده اند." 
از راست به چپ: عباس سماکار، کرامت دانشیان، منوچهر مقدم سلیمی، خسرو گل‌سرخی، طیفور بطحایی، در ردیف دوم از چپ به راست نیز سایر متهمان ازجمله شکوه فرهنگ (میرزادگی)، ابراهیم فرهنگ، ایرج جمشیدی و ...نشسته‌اند. 

احترام آزادی: ویکی لیکس سندی  از گزارش ریچارد هلمز، سفیر پیشین آمریکا در ایران در باره ی جهار روز محاکمه گروه ۱۲نفری [خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان] در دادگاه نظامی منتشر کرده است که بدون تفسیر به درج آن اقدام می نماید. 


گزارش سفیر آمریکا هِلمز در   ۱۰ ژانویه  ۱۹۷۴  (۲۰ دی۱۳۵۲)


پایان محاکمه ی توطئه گران علیه شاه
خلاصه: ۱۲ ژانویه پس از چهار روز محاکمه، دادگاه نظامی هر ۱۲ نفر به توطئه برای ربودن و ترور شاه و خانواده سلطنتی را محکوم کرد. هفت نفر به اعدام، دو نفر به پنج سال زندان و سه نفر به سه سال زندان محکوم شدند. در دفاعیه، متهمان که همه متعلق به طبقه روشنفکر ایران بودند، یکدیگر را متهم می کردند و ستایش از دست آوردهای انقلاب شاه و مردم و رفتار محبت آمیز نیروهای امنیتی و درخواست عفو ملوکانه مشهود بود. مانند دادگاههای قبلی، متهمین اجازه نیافتند که اعمال خویش را توجیه فلسفی کنند، ولی برخلاف بیشتر موردهای قبلی، دادستانی برای ایجار رابطه مستقیم بین توطئه گران و عراقی ها و کشورهای خارجی دشمن ایران کوششی نکرد.

پایان خلاصه.
1- بعد از دادگاه کوتاه 4 روزه، دادگاه نظامی حکم محکومیت علیه  ۱۲ نفر که متهم به ربودن و ترور شاه و خانواده سلطنتی بودند، صادر کرد. 
احکام به این ترتیب اند:
1- طیفور بطحایی، اعدام. 2- خسرو گلسرخی، اعدام. 3- منوچهر مقدم سلیمی، اعدام. 4- کرامت الله دانشیان، اعدام. 5- عباس علی سماکار، اعدام. 6- محمد رضا علامه زاده، اعدام. 7- رحمت الله جمشیدی، اعدام. 8- مریم اتحادیه، 5 سال. 9- مرتضی سیاهپوش، 5 سال. 10- شکوه فرهنگ، سه سال. 11- ابراهیم فرهنگ، سه سال. 12- فرهاد قیصری، سه سال.

2- دفاعیه متهمین این ویژگی را داشت که یکدیگر را به داشتن مسئولیت متهم می کردند اما طبق گزارشهای منتشر شده، هیچکدام نپذیرفتند که قصد صدمه زدن به شهبانو یا ولیعهد را داشته بودد

خانم فرهنگ مدعی شد که کاملا با مقامات همکاری کرده بود  و سعی شد همه مسئولیت را بر گلسرخی و سلیمی بگذارد که در زمان نطفه بستن توطئه در زندان بودند. 


همه متهمین به غیر از گلسرخی و دانشیان که نپذیرفنند باور به مارکسیسم لنینیسم را رها کنند از عملیات و باورهای خود توبه کردند، تقاضای عفو از مقام سلطنت کردند و از پادشاه و دست آوردهای انقلاب شاه و مردم تحسین کردند. چنانکه اکنون دیگر مرسوم است. گردش جدید (در جریان محاکمه) ستایش متهمین از رفتار ملایم و از همدردی نیروهای امنیتی بود که از انان  تصویر معلمانی وطن دوست ارائه شد، نه شکنجه گر.


3- دادگاه، به رفتار پیشین خود باقی ماند و اجازه نداد که متهمان از دادگاه بعنوان تریبونی برای ابراز عقایدشان استفاده کنند و با همه اتهامات به عنوان اتهامات جنائی و نه سیاسی برخورد کرد

دادستان با رفتاری اندکی متفاوت نسبت به شکل معمول، جز از طریق عبارات سر پوشیده ای چون «دشمن» و «شیطان هایی که اذهان را به بازی می گیرند» کوشش چندانی برای برقراری ارتباط میان متهمین و دشمنان خارجی ایران به عمل نیاورد.


اظهار نظر: دادگاه از این نظر جالب بود که اولین جریان ضد حکومتی بود که در آن همه ی متهمین متعلق به طبقه روشنفکری ایران بودند، بدان دلیل، کوتاهی غیرمنتظره ی جریان دادگاه ممکن است به این خاطر باشد که تمام این قضیه را با حداقل سروصدا و شرمساری برای دولت به پایان برسد. این امر ممکن است حائز اهمیت نیز باشد که دادگاه زمانی برگذار شد که شاه در خارج از کشور بود.   
هِلمز [سفیر و رئیس پیشین سیا]
محرمانهشاه مجازات سه نفر از پنج محکوم به اعدام را به حبس ابد تخفیف داد
خلاصه: اعلیحضرت پس از بازگشت از تعطیلات سوئیس، حکم اعدام سه نفر از پنج متهم به توطئه برای ترور شاه و اعضای خانواده سلطنتی، را به حبس ابد تبدیل کرد. دو متهم باقی مانده، محکوم به اعدام هستند. حکم شش نفر دیگر، بنا بر تلگراف پیشین همانطور باقی مانده است.

پایان خلاصه.

در 17 فوریه پس از بازگشت شاه از تعطیلات سالانه ی خود  سن موریس، دادستان قاضی لانیان تصمیم شاه مبنی بر تخفیف حکم اعدام به حبس ابد  برای طیفور بطحایی، عباسعلی سماکار و محمد رضا علامه زاده، متهمان به قصد ترور شاه، ملکه فرح و شاهزاده سیروس رضا را اعلام کرد. حکم اعدام خسرو گلسرخی (شاعر، منقد کتاب، و فامیل وزیر سابق کشاورزی و منابع طبیعی) و کرامت الله دانشیان (کارمند شرکت ساختمانی) پابرجا ماند.
اظهار نظر: شاه با تائید حکم اعدام گلسرخی و دانشیان، به روش معمول ایران دایر بر نابخشودگی تروریست های  غیرنادم   متعهد ماند هر دو محکوم به اعدام حاضر نشدند باورهای مارکسیستی-لنینیستی خود را انکار کنند و در انتقاد از رژیم ایران، محکم ایستادند.


از سوی دیگر، آن سه تن که از رأفت شاه برخوردار شدند، از خطاهای خود اظهار ندامت کردند و خود را به پای بخشایش تاج و تخت انداختند.
 هِلمز – استفاده رسمی محدود


احترام آزادی:  ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ 


در همین زمینه: 

شکوه میرزادگی و راز گل سرخ، پرویز داورپناه 

http://ehterameazadi.blogspot.de/2014/12/blog-post_41.html


بهمن‌ماه، تولد و اعدام خسرو گلسرخی، گفت و گو با همسر خسرو گلسرخی
http://ehterameazadi.blogspot.cz/2015/01/blog-post_480.html?spref=fb