به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۶

عکس/ دیوارکشی حتی برای تماشای مناظره از تلویزیون

 ستاد رییسی در سمنان
زن‌ها این‌ور، مردها اون‌ور