به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۶

فرانسه و انتقال قدرت:

امانوئل ماکرون در کاخ الیزه

امانوئل ماکرون، هشتمین رییس‌جمهوری منتخب فرانسه، روز یک‌شنبه ۱۴ ماه می/ ۲۴ اردیبهشت، بطور رسمی قدرت را در این کشور تحویل می‌گیرد. مراسم انتقال قدرت بطور رسمی پس از دیدار میان فرانسوا هولاند و امانوئل ماکرون در کاخ الیزه، مقر ریاست‌جمهوری فرانسه برگزار می‌شود. مراسم انتقال قدرت به امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری جدید فرانسه، ساعت ۸ صبح به وقت جهانی در پاریس آغاز می‌شود.

فرانسوا هولاند، رییس‌جمهوری فرانسه که تنها یک روز دیگر به پایان فعالیت او باقی مانده است، در خصوص مراسم روز یک‌شنبه تاکید کرد: این مراسم در فضایی "ساده" و "دوستانه" همراه با "شفافیت" برگزار خواهد شد.
طبق سنت در فرانسه، فرانسوا هولاند، رییس‌جمهوری کنونی، صبح روز یک‌شنبه، رییس‌جمهوری جدید، امانوئل ماکرون را در کاخ الیزه مورد استقبال قرار خواهد داد.

سپس، فرانسوا هولاند و امانوئل ماکرون، در دفتر کار رییس‌جمهوری به مدت ۴۵ دقیقه، با یکدیگر بر سر مهمترین موضوعات گفتگو خواهند کرد. این نشست تنها با حضور دو رییس‌جمهوری کنونی و جدید انجام می‌شود و در جریان آن، انتقال سرّی‌ترین موضوعات از جمله مبادله کُدهای اتمی به رییس‌جمهوری جدید صورت می‌گیرد.

فرانسوا هولاند به خبرگزاری فرانسه گفته است: "انتقال قدرت به رییس‌جمهوری جدید، کار دشواری نخواهد بود زیرا رییس‌جمهوری منتخب از مخالفان سیاسی دولت من نبوده است؛ هدف انتقال صحیح قدرت است". امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری منتخب فرانسه، حدود دو سال وزیر اقتصاد، صنعت و امور دیجیتال در دولت فرانسوا هولاند بود.

رادیو بین المللی فرانسه