به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۶

من هم فقط یک رای دارم

من هم فقط یک رای دارم
ایران وایر / کاریکاتور