به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۶

گل نار- بیژن بیژنی

دلربا، دلنشین، شیرین ادا، نازنین
به کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین ...

چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی
گره از گیسو بگشا تا ز سحر در بگشایی ...

بهار اومد که گلها رنگ و وارنگه جونم
دیدن یار سر چشمه قشنگه جونم ...گل نار
گل نار از بیژن بیژنی

  
دلربا، دلنشین، شیرین ادا، نازنین
به کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین ...


چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی
گره از گیسو بگشا تا ز سحر در بگشایی ...


بهار اومد که گلها رنگ و وارنگه جونم
دیدن یار سر چشمه قشنگه جونم ...


بچینم گلی بیارم در سرایت جونم
ببینم رویت ریزم در پیش پایت جونم ...

گل نارم گلنارم غم تو بر دل دارم
نفسی بنشین یارا من تشنه دیدارم ...

گل به گیسویت بستی ما را پریشان داری
به پریشانی شادم گر تو روا میداری ...

بهار اومد که گلها رنگ و وارنگه جونم
دیدن یار سر چشمه قشنگه جونم ...

بچینم گلی بیارم در سرایت جونم
ببینم رویت ریزم در پیش پایت جونم ...

دلربا، دلنشین، شیرین ادا، نازنین
به کجا رفتی بیا تب و تابم را ببین ...

چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی
گره از گیسو بگشا تا ز سحر در بگشایی ...