به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۶

هر که باد بکارد، نوشته میشائیل لودرز

چاپ ۱۶ کتاب «هر که باد بکارد...» نوشته میشائیل لودرز در کمتر از ۱۱ ماه به بازار آمده. او در این کتاب اشاره به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه حکومت ملی و دمکرات دکترﻤﺣﻤ۔د مصدق و نتایج فاجعه آمیز آن در ایران و خاورمیانه دارد.