به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۶

محمد نوری زاد در دیدار خيالی و ويژه با خامنه ای

دوستان خوبم 


مگر ما چه کم داریم از آنانی که به دیدار رهبر می روند و سخن دل که نه بل سخنی مورد پسند ایشان با وی در میان می گذارند؟ من نیز این فرصت را یافتم تا در دیداری ویژه با ایشان سخن بگویم. 

سخنان من با رهبر کمی متفاوت از دیگران است. آنچنان که در دیدار با آقای هاشمی رفسنجانی، وی را به دست های خونین دو نفر اشارت دادم که شما آن دو نفر را نیک می شناسید.دیروز نشستم و خلاصه ای از شرح این دیدار را برای شما واگویه کردم. بشنویدش.
محمد نوری زاد
یکم تیر نود و شش – تهران