به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۶

نوریزاد: اگرشورای نگهبان درست وحسابی داشتیم،

رهبررا به دلیل فرمان آتش به اختیار عزل می کرد

محمد نوریزاد در ۲۷مین تحلیل هفتگی از شبکه جهانی «دُرّ تی وی» سه موضوع را مورد بررسی قرار داد، ابتدا به عقب نشینی رهبر نظام در ارتباط با فرمان «آتش به اختیار» پرداخت، و گفت گرچه رهبر سعی کرد که این فرمان را ترمیم و به یک کار فرهنگی تمیز تفسیرکند ولی طرح آن از اساس بسیار خفیف و ناجوانمردانه بود، واگر شورای نگهبان درست وحسابی داشتیم، باید آقای خامنه ای را به دلیل همین فرمان «آتش به اختیار» عزل می کرد.

محمد نوریزاد آنگاه به فرمان «آتش به اختیار» احمد علم الهدی که گفته است «اگر بی حجاب دیدید بی تفاوت نباشید» پرداخت، و گفت این بی تفاوت نبودن می تواند یک تذکر باشد یا یک اسید پاشی!
محمد نوریزاد در بخش سوم تحلیل خود سخنان فرمانده سپاه را که «در واکنش به انتقاد رئیس جمهور به دخالت سپاه در اقتصاد کشور گفته بود فعالیتهای سپاه غیر انتفاعی است»، مورد بررسی قرار داد، و ابراز کرد که اگر فعالیتهای سپاه همان گونه که سردار جعفری میگوید غیر انتفاعی است پس موجودی حساب و پول نقدی را که سپاه از این پروژه ها بالا کشیده برای مردم مشخص و آشکار کند.