به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۶

علم‌الهدی: آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید

علم الهدی
«آتش به اختیار»
نماینده ولی فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت:
آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید. این آتش به اختیار تعیین‌تکلیف برای تمام دستگاه‌های مسوول اعم از اجرایی و قضایی است.
خطیب جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه تصریح کرد: اینکه مقام معظم رهبری فرمودند «آتش به اختیار» به معنای این نیست که کسی خودسرانه عملی انجام دهد، مقام معظم رهبری نسبت به جوانان ولایی آن‌قدر اطمینان دارند که می‌فرمایند شما بدون الهام از قرارگاه فرماندهی آتش به اختیار می‌توانید عمل کنید زیرا هم دشمن را می‌شناسید و هم می‌توانید دشمن‌براندازی داشته باشید.
علم‌الهدی افزود: رزمنده افسر جنگ نرم آتش به اختیار است زیرا به همه چیزش اطمینان است.

آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید. این آتش به اختیار تعیین‌تکلیف برای تمام دستگاه‌های مسوول اعم از اجرایی و قضایی است. وی گفت: این کلمه معنای بسیاری دارد و برای همه تعیین‌تکلیف است، وقتی فرمانده از قرارگاه می‌گوید «آتش به اختیار» یعنی به همه چیز این رزمنده اطمینان دارد و می‌داند وی صف دشمن را اشتباه نمی‌گیرد و در مقاومت کوتاه نمی‌آید و می‌داند این رزمنده با ایمان و عقیده در خط براندازی دشمن قدم برمی‌دارد. آتش به اختیار به معنای خودسر عمل کردن نیست. با ابتکار در خط آرمان‌ها بایستید و با دشمن نبرد کنید.
انتخاب