به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۶

هشدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روزنامۀ گاردین:


برجام در خطر است
علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری، در یادداشتی در روزنامۀ انگلیسی "گاردین"، هشدار می‌دهد که سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه می‌تواند توافق اتمی با ایران را به خطر اندازد. او بدون این که از دونالد ترامپ یا عربستان نام ببرد، جبهه‌گیری‌های این دو کشور را در منطقه خطرناک می‌داند و می‌گوید با ادامۀ این وضع"همه ما به پله اول بازمي‌گرديم".

علی‌اکبر صالحی می‌نویسد که توجه "برخی کشورهای غربی به سبب انگيزه‌های کوته‌بينانه سياسی يا وسوسه‌های پر سود" منحرف شده است. صالحی سؤال می‌کند که در این شرایط "ما چطور مي‌توانيم اين توافق را نجات دهيم و آن را از اين دور باطل خارج کنيم؟"

او سپس به موانع و مشکلات می‌پردازد و می‌نویسد: "نخستين مانع اصلی بر سر راه تعامل ايران و غرب، ريشه در سردرگمي امنيتی دارد. رفتن به دنبال قدرت نظامی فراتر از آن‌چه نيازهای امنيتی واقعی ايجاب مي‌کند، موجب به وجود آمدن سوء‌ظن‌هايي در ميان ديگران مي‌شود و خطر بي‌ثباتي را به همراه دارد. مثلاً، فروش اسلحۀ آمريکایی به برخی مشتريان خاورميانه و زياده‌روی آشکار همان بازيگران منطقه‌ای در خريدهای تسليحاتي، فقط به علت ثروت فراوان نفتی، تحريک کننده‌ است"...
صالحی بدون ذکر نام کشورها توضیح می‌دهد که سیاست‌های اخیر ترامپ در منطقه و اتحاد آمریکا و عربستان علیه ایران، کار خطرناکی است. او به طور تلویحی می‌گوید که اگر این وضعیت ادامه یابد، توافق اتمی باطل خواهد شد.

صالحی هشدار می‌دهد که "بي‌توجهي به نگرانی‌های امنيتی واقعی ايران از طريق تغيير عمدی توازن نظامی و امنيتی منطقه يا گسترش ايران‌هراسی، تعامل را به خطر مي‌اندازد". و می‌‌افزاید: "احترام نگذاشتن به تعهدات مشخصی که برجام تعيين کرده است نيز همين نتيجه را دارد و همه ما به پله اول باز مي‌گرديم".

رادیو فرانسه