به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

عکس / در پی یورش نیروی انتظامی

مجروح شدن شماری از معترضان معدن آق‌دره