به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۶

رهبر معظم انقلاب به چند استفتاء مربوط به روزه و عید فطر پاسخ گفتند.

احکام مناسبتی عید فطر

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در فاصله دو روز تا پایان ماه رمضان و عید فطر، پاسخ‌های ارائه شده از سوی معظم‌ُله در رابطه با عید فطر را منتشر کرد.

رؤیت هلال در بلاد شرقی
اگر در شهری شرقی ماه دیده شود برای همه شهرهای غربی هم اول ماه ثابت می‌شود؟ و یا این به فاصله دو شهر بستگی ندارد؟ و اگر مثلا کسی در ژاپن که جزو شرقی‌ترین کشورها است ماه را ببیند برای کل دنیا اول ماه ثابت می‌شود؟
اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است و مقصود از اتحاد افق، شهرها و یا کشورهایی است که از جهت احتمال رؤیت هلال و عدم احتمال رؤیت یکسان باشند و تشخیص آن با مکلف است.

راه‌های ثبوت اول ماه
آیا کسی که مرجع تقلید دیگری دارد در ثبوت اول ماه می‌تواند به مقام معظم رهبری رجوع کند؟ راه‌های ثبوت اول ماه چیست؟
اصل ثبوت رؤیت هلال ماه، تقلیدی نیست، بلکه اگر شخص از گفته و اعلام نظر یک مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا کند، باید ترتیب اثر دهد؛ در هر صورت اول ماه به پنج چیز ثابت می‌شود:
اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند.
دوم: عده‌ای که از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود بگویند ماه را دیده‌ایم و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن اطمینان پیدا شود.
سوم: دو مرد عادل بگویند که ماه را دیده‌ایم،
چهارم: سی روز از اول ماه بگذرد.
پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است.

ملاک رؤیت هلال
رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد؟ آیا رویت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطلاعات ضبط شده توسط رایانه، برای اثبات اول ماه کفایت می‌کند؟
رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که در آن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

خطبه نماز عید فطر
آیا ایراد خطبه توسط امام در نماز عید فطر واجب است؟
واجب نیست؛ بلکه اگر در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام رجاء به جماعت بخوانند، دو خطبه بعد از آن را رجاء به جا می‌آورند؛ و ترک این خطبه ها در زمان غیبت، جایز است .

مکان نماز عید فطر
خواندن نماز عید فطر در مسجد و زیر سقف افضل است یا زیر آسمان؟
کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند.

اقتدا به نماز عید در قنوت
آیا در نماز عید فطر یا آیات می توان در قنوت اول یا غیر آن به امام پیوست؟
اشکال ندارد.

ایراد خطبه قبل از نماز عید
اگر در نماز عید فطر خطبه‌ها را قبل از نماز بخوانند (زیرا بعد از نماز مردم پراکنده میشوند)، آیا نماز باطل میشود؟
جایز نیست خطبه‌های نماز عید قبل از نماز خوانده شود؛ و ترک خطبه ها نیز در زمان غیبت جایز است.

فطریه سید
بنده سید هستم و همسرم سید نیستند. می خواستم بدانم زکات فطریه همسرم را جزو فطریه سادات باید پرداخت نمایم یا جزو فطریه غیرسادات؟
در فطریه، سرپرست ملاک است؛ اگر سرپرست سید باشد می تواند هم به سید و هم به غیر سید زکات فطره را بدهد.

مبلغ زکات فطریه
زکات فطریه نفری چند تومان می باشد؟
ج. شخص باید برای خودش و کسانی که نان خور او محسوب می شوند، برای هر نفر سه کیلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یکی از آنها را به مستحق بدهد و کفایت می کند و منحصر به قوت غالب نیست و قیمت آن را می توانید از بازار به دست آورید.

فطریه مهمان
فطریه مهمان برعهده کیست؟
در صورتی که نانخور میزبان محسوب نشود، بر عهده خودش است.

فطریه مهمان شب عید فطر
آیا فطریه مهمان شب عید فطر هم بر عهده ی میزبان است؟
مهمان یک شبه نان خور محسوب نمی شود لذا زکات فطره او بر میزبان واجب نمی شود.

پرداخت فطریه توسط نانخور
من نانخور پدرم هستم و فطریه من بر گردن پدرم است. آیا میتوانم فطریه ام را خودم بدهم؟
صحیح نیست؛ بله اگر با اجازه پدر و از طرف او فطره خودتان را بدهید، مانع ندارد و از عهده پدر ساقط می شود.

زمان پرداخت زکات فطره
آیا می‌شود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز بعد از عید فطر به فقرا داد؟
مانعی ندارد، لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد مجدداً نیت فطره کند.

فطریه جنین
آیا برای جنین لازم است فطریه پرداخت شود؟
فطریه جنین واجب نیست.

مصرف زکات فطره
همیشه مقدار یک سوم زکات فطریه جمع آوری شده برای مخارج مسجد برداشته می شود (با اینکه مسجد دارای موقوفات و در آمد ختم میباشد) آیا صحیح است؟
احتیاط این است که آن را به فقرای شیعه بدهند.

پرداخت فطریه به عنوان اقساط وام
در صندوق قرض الحسنه مسجد هر سال تعدادی از وام گیرندگان اقساط خود را به دلائلی که نمی دانیم، پرداخت نمی کنند، آیا دادن مقداری فطریه برای اقساط این افراد به صندوق جایز است؟
صحیح نیست مگر توان پرداخت را نداشته باشند.

بردن فطریه به شهر دیگر
آیا مصرف فطریه در محل یا شهرهای دیگر با وجود فقیر در همین محل جایز است؟
ج. بنابر احتیاط در همان شهر پرداخت شود؛ بله اگر در آن شهر مستحق پیدا نشود، می تواند آن را به شهر دیگری برد.

پرداخت فطریه به پدر و مادر یا بالعکس
دادن زکات فطره از سوی پدر ومادر به فرزند فقیر یا بالعکس اشکال دارد؟
ج. اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره را بابت مخارج واجب زندگی به آنها داد ولی پرداخت زکات فطره به آنان برای ادای دین و یا مایحتاجی که تأمین آن بر پدر و مادر واجب نیست اشکال ندارد؛ و اگر پدر و مادر فقیر باشند و فرزند دارا باشد نیز حکم مسأله مانند صورت قبل است.

تقسیم مبلغ فطریه
آیا مبلغ فطریه را می توان بین چند نفر تقسیم کرد؟
ج. بنا بر احتیاط کمتر از یک صاع به فقیر داده نشود.

فطریه همسر سید
شخصی غیر سید که تا الآن اشتباهاً سهم فطریه همسر سیده خود را به صندوق فطریه سادات می انداخته، الآن چه وظیفه ای دارد؟
اگر فطریه را به سید داده کفایت نمی کند و باید مجدداً پرداخت کند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)