به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

شبی با پری زنگنه در کافه لیت پاریس

یک یاد داشت از عاطفه گرگین
دوم ژوئن خانم پری زنگنه به دعوت کافه لیت پاریس در نشستی به معرفی آخرین کتابش بنام آواز پری ها شرکت داشت.
کافه لیت در پاریس توسط تنی چند از جوانان علاقمند به هنر و فرهنگ ایران اداره می شود . 

این نشست توسط خانم چکامه بزرگمهر گرداننده این نشست به سبک تازه ای اداره می شد. بدین گونه که پس از معرفی کوتاهی از مهمان هنرمند، برنامه را با پرسش از مهمان خود آغاز نمود، در واقع هنرمند دعوت شده به پرسش هایی پاسخ می داد که خود نگارنده آن در کتابش بود .

خانم پری زنگنه مرتب با احترام از بزرگان فرهنگ و هنر ایران چه آنانی که هنوز زندگی می کنند و چه آنانی که در میان ما نیستند، اما در ذهن فرهنگی ما جای ویژه ای دارند سخن می گفت و یاد می کرد.

خانم پری زنگنه یکی از هنر مندان به نام اپرا و آواز های فولکلور ایران می باشد. یکی از معروف ترین اجرا های این هنرمند، اجرای سنفونی نهم بتهون با ارکستر سنفونیک فلوریدا است.

پری زنگنه در اجرای آهنگ های محلی در قالب مدرن هم شهرت بسیاری دا رد .

.......

از میان هنرمندان و نویسندگانی که در این برنامه توسط خانم پری زنگنه نامشان به میان آمد این قلم ضمن ادای احترام به همه آنان خصوصا به غزاله علی زاده از بزرگانی چون ثمین و اولین باغچه بان یادی دارد

کاری از ثمین باغچه بان با اجرای ارکستر گروه کر

درخت سرو بودم , کنج بیشه
تراشیدن مرا با ضرب تیشه
تراشیدن مرا قلیون بسازن
که آتیش بر سرم باشه همیشه


فکر می کنم یکی از شب های آبان ماه سال ۱۳۴۸ بود، اما چه شبی را به یاد نمی آورم، ارکستر سنفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری در تالا ر رودکی بر نامه ای را همراهی می کرد که تا امروز همچنان نه تنها در یاد من، بلکه بطور حتم در یاد بسیاری از هنر دوستان آن سال ها جایی خوش دارد .

آن شب داستان عشق افسانه ای زال و رودابه با الهام از شاهنامه فردوسی از ثمین باغچه بان به صحنه رفت خواننده سولیست این اپرا «اولین باغچه بان» بود، و نام این دو هنرمند تاثیر گذار همیشه یاد آور آن شب و این افسانه برای من است، خصوصا وقتی ثمین در محافل دوستانه، گاهی به فردوسی اشاره ای داشت و بیتی را می خواند که فردوسی رابطه میان زال و رودابه را تصویر نموده.

همی بود بوس . کنار و نبید....
مگر شیر کو گور را نشکرید


و من از او می خواستم که آن را معنی کند چرا که فهم آن در آن دوران نو جوانی برایم آسان نبود. و خسرو بلند می خندید و اولین به او می گفت باز تو شیطانی می کنی، و خودش تعریفی از این بیت ارائه می داد، ـــ یعنی کارشان از بوسه ای و باده ای جلو تر نرفت و شیر نتوانست او را شکار کند ــ .و...

به هر روی نام این دو هنرمند ماندگار، اولین و ثمین باغچه بان برای من همیشه یاد آور زال و رودابه است.

در ضمن فراموش نکنم، بنویسم که سلمی دختر غزاله علی زاده یکی از شاگردان خانم زنگنه در این برنامه به درخواست معلم خود گوشه هایی از ترانه شب های تهران را اجرا کرد و خانم پری زنگنه نیز گوشه هایی از برخی اجراهای خود را خواند

عصرنو