به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۶

پرسه در خیابان های کودتا (فیلم)


دوربین عصر ایران به خیابان های تهران رفته و مسیرهایی که کودتاچیان در ۲۸ مرداد ۳۲ طی کرده و جاهایی که رفته اند را به همراه دو تاریخ پژوه و نهایتاً یک شاهد عینی تصویر برداری کرده است تا مستندی در قالب «مکان-رویداد» بسازد؛ این ویدئو را تماشا کنید.
«مکان-رویداد»