به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۱۱، ۱۴۰۰

در ستاد انتخاباتی رئیسی چه می‌گذرد؟

 
استقرار خاندان علم الهدی در ساختمان خیابان فرشته برای مدیریت ستاد انتخاباتی رئیسی.
براساس اخبار بدست آمده، فرزندان علم الهدی، امام جمعه مشهد با استقرار در ساختمانی در خیابان فرشته تهران، مشغولِ مدیریت ستاد انتخاباتی رئیسی شده اند.حامد، ماجد، علی و مهدی علم الهدی به همراه خواهرشان که همسر سیدابراهیم رئیسی است در چندروز گذشته اختیارات کامل اداره و انتصابات اعضای اصلی ستاد را در اختیار خود گرفته اند.

بنظر می رسد که دعوای چندروز پیش در ستاد رئیسی هم بین نیکزاد(رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی) با اعضای خانواده علم الهدی رخداد است که منجر به تضعیف جایگاه نیکزاد در ستاد شده است. خبر تنش کلامی بین نیکزاد با یکی از علم الهدي ها بازتاب رسانه ای زیادی هم در بین مخاطبان پیدا کرد.

همچنین اخباری به بیرون درز کرده است که حلقه فرشته (علم الهدی ها) در حال تعیین افراد موثر و مهم برای چیدن لیست کابینه دولت احتمالی رئیسی نیز هستند.

 دیدبان ایران