به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۰

جشنواره دوقلوها در تهران


مراسم جشنواره دوقلوها روز  پنج شنبه 22 اردیبهشت در فرهنگسرای پایداری تهران برگذار شد