به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰


 روستای پاژ زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی

 در آستانه‌ی روز بزرگداشت فردوسی

مشهد - خبرگزاری مهر: روستای پاژ زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی