به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۰

 ۲۸ ارديبهشت، روز بزرگداشت حکیم عمر خیام


احمد شاملو ــ حکیم عمر خیام

من بی می ناب زیستن نتوانم

می باده کشید بار تن نتوانم 


من بنده ی آن دمم که ساقی گوید

یک جام دگر بگیر و من نتوانم