به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۰

                عهدیه

عشق من ایران

هر جی دارم از تو دارم

ایران، ایران، ایران

تو ای خاک دلیران