به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۲۴، ۱۳۹۰

     چنگیز پهلوان

دفترهای پراکنده (۳)

گزیده‌ ای از کتاب: در عزت و خفت روشنفکران

وقتی که مفهوم « روشنفکری» با معنایی عام در برابر ما قد علم می کند به واقع ما را به سوی  مفهومی خاص از این مقوله می راند زیرا نویسنده
یا پژوهشگری مشخص استنباط خود را از این مفهوم به دست می دهد و بدین ترتیب جلوه ای خاص به آن می بخشد.

اين مطلب در فرمت PDF ثبت شده است و با برنامه‌ي Acrobat Reader باز مي‌شود.

براي خواندن آن اينجا را کليک کنيد.