به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۰

مقایسه مرگ هیتلر و بن لادن


تصویر روی جلد مجله تایم