به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۳۹۰

    فائزه هاشمی رفسنجانی

 اصلاً توی عمرم نگفته‌ام امام و"مقام‌معظم‌رهبری"

من به جای اين دو کلمه ميگويم 'آقای خمينی'، 'آقای خامنه ای'!


فائزه هاشمی: "از قول من نوشتن که "آقای هاشمي، يار امام بوده"، درحالی که من اصلا به آقای خمينی نميگفتم امام، هميشه ميگفتم و الان هم ميگم آقای خميني؛ و اصلا قبول ندارم که آقای هاشمي، يار آقای خمينی بودن و از اين حرفا، بلکه ميگم همراه امام بودن و به ايشون کمک کردن..."! 
فائزه هاشمی پس از مصاحبه با يک نشريه و چاپ کلمات 'امام' و 'مقام معظم رهبری' از قول وی در اين مصاحبه، تاکيد کرده که اين ادبيات من نيست!،

 من به جای اين دو کلمه ميگويم 'آقای خمينی'، 'آقای خامنه ای'!

سيد محمد هادی طباطبايی برادر مديرمسئول نشريه نسيم بيداری که اخيرا اين نشريه مصاحبه ای با فائزه هاشمی داشته است، در وبلاگ خود "وبلاگ گوشه نشين" خبر داده که فائزه هاشمی در تماسهايی با اين نشريه به استفاده از برخی کلمات در متن مصاحبه اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی اين نشريه شده است.

بر اساس آنچه که سيد محمد هادی طباطبايی در وبلاگ خود نقل کرده، فائزه هاشمی در اعتراض به بخش هايی از متن مصاحبه اش گفته است: از قول من نوشته شده "مقام معظم رهبری"، من اصلا توی عمرم اينو نگفتم، هميشه ميگم آقای خامنه ای! اصلا اين برای من خوب نيست که از زبون من بنويسن مقام معظم رهبري، اين حرف من نيست و اصلا به ادبيات من نميخوره..."

فائزه هاشمی در بخش ديگری از سخنان خود افزوده است: "از قول من نوشتن که "آقای هاشمي، يار امام بوده"، درحالی که من اصلا به آقای خمينی نميگفتم امام، هميشه ميگفتم و الان هم ميگم آقای خميني؛ و اصلا قبول ندارم که آقای هاشمي، يار آقای خمينی بودن و از اين حرفا، بلکه ميگم همراه امام بودن و به ايشون کمک کردن..."!

به گفته اين مدير نشريه نسيم بيداري، فائزه هاشمی رفسنجانی از اين نشريه خواسته بود که هرچه زودتر اصلاحيه ای به خبرگزاريها و سايتها و روزنامه ها ارسال کنند تا آبروی "فائزه" نرود!