به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۰

تسلیت

درگذشت نابهنگام خانم آلما قوانلو، برنامه ساز موفق و مجری توانای «دریچه ای بر باغ بسیار درخت» تلویزیون را به خانواده محترم ایشان و جامعه ی علمی و هنری و فرهنگ دوستان و آزادیخواهان ایران تسلیت می گوییم.
آلما قوانلو، زنی فرهیخته، متین، موقر و مورد احترام و علاقه بسیاری از ایرانیان بود. برنامه های جامع هنری و سیاسی او
 دوستداران فراوانی داشت.
با وجود بیماری سخت و دشواری که داشت، تا آخرین روزهای زندگیش از پای ننشست و دست از اهداف والایش برنداشت.
 روح و روانش شاد باد.
احترام آزادی