به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۱۹، ۱۳۹۰

افشای اطلاعات واقعی اقتصاد كشور در لابلای

گزارش رسمی بانك مركزی

 در حالی كه بیش از 4 ماه از آغاز طرح هدفمندی یارانه ها سپری شده است، بانك مركزی گزارش تفصیلی تورم سه ماه نخست اجرای طرح یعنی تا اسفند ماه 1389 را منتشر كرده است كه بخشی از نتایج واقعی این طرح در گزارش بانك مركزی مشخص شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «آینده»؛ اگرچه بانك مركزی نرخ تورم اسفند ماه سال 1389 را كه با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از 27 آذر سال گذشته سه ماه نخست اجرای این طرح محسوب می شود، كمتر از 20 درصد اعلام كرده است، اما كارشناسان بانك مركزی كه به شدت برای پایین اعلام كردن نرخ تورم تحت فشار قرار دارند، در لابلای گزارش رسمی خود بخشی از نتایج واقعی تورم ناشی از اجرای طرح مذكور را اعلام كرده اند.
به طور نمونه در بخشی از این گزارش میزان افزایش قیمت سوخت خانگی 297 درصد اعلام، اما در محاسبه میزان افزایش قیمت گروه مسكن و سوخت تنها 16 درصد در نظر گرفته شده است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش میزان افزایش قیمت نان لواش 171 درصد اعلام شده اما در محاسبات، این افزایش 39 درصد یعنی كمتر از یك چهارم قیمت واقعی در نظر گرفته شده است.
همچنین قیمت بنزین كه با حذف سهمیه 100 تومانی در سال 1388 به قیمت 400 و 700 تومان به فروش می رسد و متوسط قیمت 550 تومانی یعنی 5 برابر قیمت سال گذشته را دارد، در محاسبات تنها 74 درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر در برخی كالاها نظیر آب نیز با وجود آنكه قیمت آب بطور رسمی بیش از سه برابر شده است، افزایش قیمت آب پس از هدفمندی 44 درصد در محاسبات درج شده است.
در این حال یك كارشناس اقتصادی در گفتگو با آینده در توضیح روش محاسبه بانك مركزی گفت: بانك مركزی برای پایین نشان دادن اثرات تورمی حذف یارانه ها از روش میانگین 12 ماه گذشته استفاده می كند. به نحوی كه اگر قیمت بنزین مثلا 400درصد در اسفندماه افزایش دارد، این قیمت را با قیمت 9 ماه دیگر كه افزایش آن صفر بود جمع كرده و سپس تقسیم بر 12 می كند و تورم 400 درصدی در سه ماه اخیر نسبت به قبل وقتی تقسیم بر 12 می شود به تورم 100درصدی تبدیل می شود.
این كارشناس افزود: روش بانك مركزی اگرچه برای ارزیابی عملكرد درازمدت اقتصاد كشور می تواند درست باشد، اما برای بررسی اثر یك واقعه مشخص نتایج كاملا گمراه كننده می دهد. این اقدام نظیر بررسی وضعیت بیماری است كه ناگهان دمای بدن او افزایش یافته و سه درجه تب یعنی وضعیتی خطرناك دارد، اما پزشك به جای اینكه بگوید تب بیمار در یك ساعت گذشته سه درجه افزایش یافته با گرفتن متوسط دمای بدن بیمار بعد از تب و ده ساعت قبل از آن عنوان كند متوسط تب بیمار در ده ساعت گذشته تنها 3 دهم درجه بوده كه اصلا نگران كننده نیست.
البته كارشناسان بانك مركزی تنها به این موضوع نیز بسنده نكرده اند و افزایش قیمت هایی كه اتفاق افتاده اما هنوز قبض های آن صادر نشده، محاسبه نكرده اند.
وی ضمن موفق ارزیابی كردن اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها ادامه داد : با این حال روند تورم در طول سه ماه گذشته به اندازه كافی گویا هست و آمار بانك مركزی نشان می دهد نرخ تورم از 12 در صد در آذر ماه به مرز 20 درصد در اسفند رسیده است؛ یعنی در فاصله سه ماه بیش از 7 درصد افزایش داشته است و سیر آن نیز كاملا صعودی و پرشتاب است. .در این شرایط حتی با وجود تمام تلاشها برای پایین نشان دادن نرخ تورم، این شاخص تا پایان شش ماه نخست سال 1390 از مرز 25 درصد كه خط هشدار تورم محسوب می شود عبور خواهد كرد.