به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۰

احمدی نژاد رئیس اوپک می شود؟با اظهارات محمود احمدی‌نژاد درباره به عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت، وی رسما عهده دار سمت ریاست اوپک شد. 

۱۲ عضو اوپک در یکصد و پنجاه و هفتمین نشست این سازمان در اکتبر سال ۲۰۱۰ میلادی، ایران را به عنوان رئیس کنفرانس اوپک در سال ۲۰۱۱ میلادی انتخاب کردند.

این اولین بار در ۳۶ سال اخیر بود که ایران به ریاست اوپک می‌رسید.

قرار است اولین نشست اوپک در سال ۲۰۱۱ میلادی، روز هشتم ماه ژوئن (۱۸ خرداد) در وین برگذار شود و در صورتی که در این مدت (کمتر از یک ماه دیگر) وزیر نفت یا سرپرست جدید وزارت نفت ایران معرفی نشود، محمود احمدی‌نژاد می‌تواند به عنوان رئیس هیات ایران در اوپک راهی وین شود.

تا پنج سال پیش، رئیس اوپک هم همانند دبیرکل این سازمان و بعد از معرفی نامزدهای کشورهای متقاضی، بر اساس اجماع اعضا انتخاب می‌شد، اما با توافق کشورهای عضو، این شیوه تغییر کرد و در ۵ سال اخیر، ریاست اوپک به نوبت و به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، به هر یک از اعضا واگذار شده است.

بر این اساس، با پایان یافتن دوره ریاست ایران در اوپک، وزیر نفت یا رئیس هیات نمایندگان عراق در اوپک، رئیس این سازمان در سال ۲۰۱۲ میلادی خواهد بود.

اوپک سالانه بین دو تا چهار نشست دارد و رئیس این سازمان در طول دوره فعالیت یک ساله‌اش، عهده دار هدایت جلسات این نشست‌هاست و اختیارات محدودی دارد.

محمدعلی خطیبی،‌ نماینده ایران در اوپک، پیش از این توضیح داده بود که "ریاست اوپک، سمتی قائم به کشور و نه به فرد است و به همین دلیل، هر کس اداره امور وزارت نفت ایران را به عهده داشته باشد، رئیس هیات نمایندگان ایران در اوپک و در نتیجه رئیس اوپک می‌شود."