به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۰

روز یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه مصادف با پنجاهمین سالگرد تاًسیس «نهضت آزادی ایران» است 

پیام دکتر محمد مصدق


در جواب نامه ی مهندس مهدی بازرگان

از طرف مؤسسين «نهضت آزادی ايران»


خدمت جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
قربانت شوم، مرقومه محترم مورخ جاري ۲۱ مبشر تشكيل جمعيتی بنام «نهضت آزادی ايران» عزّ وصول ارزانی بخشيد و موجب نهايت امتنان و خوشوقتی گرديد. تبريكات صميمانه خود را تقديم می‌‌كنم و ترديد ندارم كه اين جمعيت تحت رهبری شخص شخيص جنابعالی موفق به خدمات بزرگی نسبت به مملكت خواهد شد و بنده توفيق جنابعالی و همكاران محترمتان را در اين راه از خداوند مسئلت دارم.

دكتر محمد مصدق
احمدآباد، ۲۵ ارديبهشت ماه ۱۳۴۰

نامه هيئت مؤسسين «نهضت آزادی ايران»


به جناب آقای دكتر محمد مصدق ـ پيشوای نهضت ملی ايران

با استحضاری كه از وفاداری و ايمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت ملی ايران داريد و علاقه و انتظاری كه در دلهای فرزندان وطن به احيای آزادی و تأمين استقلال كشور عزيز وجود دارد و با توجه به تحولات اخير جهانی، عده‌ای از افراد مومنِ مبارز كه در طول هشت سال اختناق از ادامه راه پيشوای محبوب و تعقيب خواسته‌های مردم آرام ننشسته بودند در صدد برآمدند با توكل به عنايات خداوندی و به سرمايه شرف و غيرت و همت مردم آزاده ايران، جمعيتی به نام «نهضت آزادی ايران» تشكيل دهند. يقين داريم از پشتيبانی و راهنمايي‌های پيشوای بزرگ خود پيوسته برخوردار خواهيم بود.

با تقديم صميمی‌ترين درود و سلام دوستان و ارادتمندان

از طرف مؤسسين نهضت آزادی ايران

مهندس مهدی بازرگان

۲۱ ارديبهشت ۱۳۴۰