به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۰

 بررسی هفته نامه های فرانسه:
ایران: شکار رمالان و جن گیرها

حاکمیت دوشقه شده است


در دومین ماه از فصل بهار هستیم، اما جهان عرب پیشاپیش به استقبال "بهار" رفت.

تحولات در جهان عرب و فریاد دموکراسی خواهی مردمان این سرزمینها که از آن با عنوان "بهارجهان عرب" یاد می شود، دامنه انتظارات جهانیان را گسترش داد تا آنجا که جهان این پرسش را مطرح می سازد که ایران که پیش از جهان عرب با اعتراضات آرام و بدور از خشونت خود، فریاد آزادی خواهی خود را به گوش جهانیان رساند در این معادله چه جایگاهی دارد.

نوول اوبزرواتور، هفته نامه فرانسوی زبان در شماره این هفته، مقاله ای دارد با عنوان "ایران: شکار رمالان". این مقاله به شرایط کنونی در داخل نظام جمهوری اسلامی می پردازد و خاطرنشان می کند که گویا "بهار ایرانیان" فرا نرسیده است و در ادامه می افزاید در کمتر از دو سال از شروع "جنبش سبز" در ایران، دستگیریهای گسترده و سکوت در جامعه بیانگر آن است که این جنبش لایه لایه شده است و انسجام خود را از دست داده است.

 رهبران معترضان، مهدی کروبی و میرحسین موسوی از روز 14 فوریه در حصر خانگی قرار گرفته اند و تمامی راههای ارتباطی آنان با جهان خارج قطع شده است.

نوول اوبزرواتور متذکر می شود که این اتفاق جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و پیش از این نیز افرادی چون آیت الله شریعتمداری و آیت الله منتظری که به عملکرد رهبر وقت جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، معترض بودند با شرایط مشابهی روبرو شدند که تا پایان عمر آنان نیز ادامه یافت.
کروبی و موسوی، به نوشته این هفته نامه، نه تنها غایب از انظار هستند که دزدیده شده اند. این دو چهره معترض از سوی نظام جمهوری اسلامی دستگیر نشدند چرا که نظام نمی خواست از آن دو "شهیدسازی" کند.

نویسنده در ادامه تحلیلهای خود از اوضاع کنونی ایران به اختلافها در درون حاکمیت اشاره می کند:

از زمان خفه کردن جنبش سبز، بحران در قلب حاکمیت افزایش یافته به گونه ای که حاکمیت را به دوشقه تبدیل کرده است و در توضیح بیشتر به عزل وزرای کابینه دولت از سوی محمود احمدی نژاد و تلاش رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای برای نگهداشتن، دست کم، وزیر اطلاعات و سرپیچی احمدی نژاد از فرمان رهبر نظام اشاره می کند؛ این سرپیچی از سوی احمدی نژاد که تاکنون خود را رئیس جمهوری مطیع فرامین رهبر نظام نشان می داد اینک بطور آشکار و علنی سرپیچی می کند. ناگفته نماند که غیبت 10 روزه احمدی نژاد از نگاه روزنامه نگاران غربی پنهان نمانده و آن را در ارتباط با درگیریهای میان جناحهای درون حاکمیت ارزیابی می کنند.

نوول اوبزرواتور در جائی دیگر به اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد اشاره می کند:

همزمان با این اختلافات درون حکومتی، کمپینی عظیم و البته خطرناک، علیه مشائی به راه می افتد. اسفندیار رحیم مشائی متهم می شود که دارای "نبوغ شیطانی" است و تاجائی پیش می روند که به او لقب «فراماسونری» نیز می دهند. این هفته نامه فرانسوی زبان با ارزیابی مو شکافانه از اطلاعاتی که از درون حاکمیت به خارج منتقل شده، ادعای نزدیکان احمدی نژاد برای فراهم آوردن زمنیه ظهور "مهدی"، وجود "مکتب ایرانی" در تقابل با مکتب اسلام که پیش از این در اظهارات رهبران جمهوری اسلامی بیان می شده است، دستگیری نزدیکان احمدی نژاد بدلیل ارتباط با جن و جن گیر و رمالها، متذکر می شود

تمامی شواهد بیانگر آن است که درگیریهای میان رهبر نظام و رئیس دولت وقت نشانه هائی از وجود اختلاف و خشم در راس هرم قدرت است.
 جنگ برسرقدرت به قلب حاکمیت رسیده است. نویسنده تصریح می کند که در شرایط کنونی فرماندهان سپاه پاسداران از رهبر نظام و جناح نزدیک به وی حمایت می کنند. پرسش اساسی در اینجاست که این حمایت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

منبع: RFI