به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، شهریور ۰۴، ۱۳۹۰

سرود ملی ایران

محبوبيت نود و پنج درصدي سرود «ايران ‌اي مرز پرگهر»

به گزارش فارس، بر اساس نتايج يك نظرسنجي كه از سوي نهاد رياست‌جمهوري انجام شده است، 95 در صد شركت‌كنندگان اعلام كرده‌اند كه هنگام شنيدن سرود «ايران ‌اي مرز پر گهر» احساس شور و شعف مي‌كنند.
به گزارش فارس، 5/81 درصد از پاسخگويان به نظرسنجي تلفني مركز پژوهش، سنجش و اسناد رياست‌جمهوري، وفاداري ملي مردم ايران را در بالاترين سطح، حدود 14درصد در حد متوسط و تنها چهار درصد اين مقوله را در حد نامطلوب ارزيابي كرده‌اند.
مركز سنجش افكار رياست‌جمهوري سوم تير 1390 يك نظرسنجي با موضوع وفاداري ملي در تهران از بين افراد بالاي 18 سال به صورت پيمايش تلفني انجام داده است.