به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰


بهزاد عالی پور فعال دانشجویی

 به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد

عالی‌پور، پیش‌تر در ۲۶ بهمن ۸۹ به همراه تنی چند از اعضای شورای صنفی و انجمن اسلامی و دانشجویان شریف در دانشگاه بازداشت شده بود.
او روز ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ پس از نزدیک به ۳ هفته بازداشت، آزاد شد.  

بهزاد عالی‌پور فعال دانشجویی و از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به یک سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم به مدت ۵ سال به تعلیق در آمد.

عالی‌پور، پیش‌تر در ۲۶ بهمن ۸۹ به همراه تنی چند از اعضای شورای صنفی و انجمن اسلامی و دانشجویان شریف در دانشگاه بازداشت شده بود. او روز ۱۴ اسفند ۱۳۸۹ پس از نزدیک به ۳ هفته بازداشت، آزاد شد.