به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۰

      دکتر منصور بيات زاده
آيا قوام السلطنه ديکتاتور نبود ؟!

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

«گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»

ـ بخش اول ـ

آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان (هما کاتوزيان) استاد دانشگاه آکسفورد ـ انگليس، طی گفتگوئی با «شهروند امروز» (١) پس از معرفی خود به يکسری مسائل و رويدادهای
تاريخی اشاره کرده است، ازجمله در باره سياست و عملکرد برخی از فعالين و سازمانها و احزاب سياسی ايرانی قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧سخن گفته که دربعضی موارد اظهارات وی، اشتباه و در واقع تحريف تاريخ است و حتی درمغايرت و در تضاد با محتوی برخی از نوشته ها و کتابهائی که خود قبلا درباره گوشه هائی از تاريخ معاصر ايران انتشار داده است قراردارد . وی بعضی از سياستمداران دوران رژيم پهلوی و دوران جمهوری اسلامی را، بدون توجه به وابستگی آنها به طيف های مختلف سياسی که هميشه رقيب و مخالف يکديگر بوده اند و طی فعاليتها و مبارزات سياسی خود اهداف و خواست های متفاوتی را با روشهای مختلف دنبال می کرده اند، حتی معيار قضاوتشان در باره     ادامه مطلب