به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۰

آخرين تانگو در پاريس


استراوس‌كان، رييس پيشين صندوق بين‌المللي پول به صحنه سياسي بازگشت
با حكم دادگاه بدوي استراوس‌كان مبني بر تبرئه رييس سابق صندوق بين‌المللي پول و نماينده سوسياليست‌هاي فرانسه در انتخابات رياست‌جهموري، بحث بودن يا نبودن او در اين انتخابات، در رسانه‌هاي فرانسه دوباره از سر گرفته شده است. يك هفته قبل از اينكه زندگي براي استراوس‌كان، تلخ و سياه شود، او در نظرسنجي‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري در فرانسه با اختلاف قابل‌توجهي نسبت به نيكلاي ساركوزي، رييس‌جمهوري كنوني فرانسه پيشي گرفته بود. زندگي براي او و هم‌حزبي‌هايش بر وفق مراد بودو اميد‌ها براي سوسياليست‌هاي فرانسه زنده شده بود.

چپ‌ها در فرانسه يك دوره كامل را به شيراك و اين دوره هم به ساركوزي رييس‌جمهور ديگر راستگراي فرانسه واگذار كرده بودند. اين آمارها و پيشتازي استراوس‌كان، اميدها را بيش از پيش براي سوسياليست‌ها زنده كرده بود. اما به فاصله يك هفته، سرنوشتي براي نماينده چپ‌هاي فرانسه رقم خورد كه به هيچ‌وجه براي آنها قابل پيش‌بيني نبود. استراوس‌كان، كانديداي رياست‌جمهوري فرانسه و رييس صندوق بين‌المللي پول در آمريكا به جرم تعرض به يك پيشخدمت هتل دستگير شده بود. استراوس‌كان قبل از اين هم سابقه اقدام به تعرض جنسي داشته است. در فرانسه شاكيان تا مرحله تهديد به شكايت پيش رفته، اما اقدامي در اين خصوص نكرده بودند.

اما اين بار وضعيت فرق مي‌كرد. هفته‌نامه تايم در گزارشي با عنوان «كشته شده به وسيله رسانه‌هاي ارتباط جمعي» به تحليل اين اتفاق پرداخته بود. در اين تحليل آمده بود كه اگر اين اتفاق در خود فرانسه روي داده بود، رسانه‌هاي فرانسوي شايد در چند خبر سر و ته ماجرا را هم مي‌آوردند اما آمريكا كشوري است كه رسانه‌ها از كاه، كوه مي‌سازند. چه برسد به اينكه چنين اتفاقي هم روي داده باشد. هرچند كه از اول هم در برخي از روزنامه‌هاي آمريكايي نسبت به لفظ «تعرض» شبهه وجود داشت. برخي از روزنامه‌هاي آمريكايي از اين زاويه به اين مساله پرداختند كه رابطه ايالات متحده و استراوس‌كان، رييس صندوق بين‌المللي پول به هيچ‌وجه خوب و مبتني بر تعامل نبوده است و در واقع احتمال پاپوش درست كردن را براي او محتمل مي‌دانستند. با اين حال و پس از برائت او از تعرض جنسي به خدمتكار گينه‌اي هتل، سوسياليست‌ها براي كانديداتوري او به بحث و بررسي خواهند پرداخت. فرانسوا هولاند، دبيركل سابق اين حزب و يكي از كانديداهاي احتمالي اين حزب براي رياست‌جمهوري فرانسه مي‌گويد: «درباره اينكه چگونه مي‌تواند در مبارزات انتخاباتي فعال باشد اين خود اوست كه بايد تصميم بگيرد. تاكيد من بيشتر در مورد انتخابات رياست‌جمهوري است و نه در مورد انتخابات درون حزبي مقدماتي براي معرفي كانديداي نهايي. بايد از تمام استعدادها براي خدمت بهتر به فرانسه استفاده كنيم.» اما فرانس24 در تحليلي نوشته است كه با بازگشت استراوس‌كان به فرانسه بخت حضور او در اين انتخابات بسيار كم‌رنگ است. زنان معترضي كه پس از تبرئه استراوس‌كان گرد هم آمدند و با لفظ «تو مريضي و همسرت از خودت مريض‌تر» تقريبا جايي براي چندوچون آينده سياسي او باقي نمي‌گذارند.

بر اساس نظرسنجي‌هاي داخلي سوسياليست‌ها در روزهاي اخير، فرانسوا هولاند و مارتين اوبري به عنوان نامزدهاي ديگر انتخابات درون حزبي سوسياليست‌ها، به ترتيب از بيشترين مقبوليت نزد هواداران و مردم فرانسه برخوردار هستند اما هنوز به تصميمي قاطع در مورد نامزدي واحد نرسيده‌اند. در عوض هرچقدر كه وضع كانديداي سوسياليست‌ها مبهم است، نماينده جناح‌هاي مختلف بدون دردسرهاي اينچنيني خود را براي انتخابات سال 2012 آماده مي‌كنند. «مارين لوپن» در نظرسنجي انجام شده توسط موسسه «ايفوپ» با 5/20درصد نزد فرانسوي‌ها از محبوبيت برخوردار است. اين احتمال وجود دارد كه در صورت راهيابي رهبر راستگراهاي افراطي فرانسه به مرحله دوم انتخابات آتي رياست‌جمهوري، دو حزب رقيب اين كشور (چپ و راست) با يكديگر ائتلاف كرده و زمينه شكست او را فراهم كنند. اين در حالي است كه در همان نظر سنجي انجام شده، ساركوزي نماينده «راست‌ها» با 18درصد راي سوم شده است. كارشناسان شكست حزب ساركوزي در انتخابات محلي ماه مارس، رسوايي مالي شماري از وزيران كابينه و همچنين ضعف دولت در مقابله با نرخ بالاي بيكاري را از جمله علل شكست احتمالي ساركوزي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2012 مي‌دانند. با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه آيا جرياني همچون جريان انتخابات رياست‌جمهوري دور دوم ژاك شيراك منجرباعث اتحاد راست و چپ در فرانسه خواهد شد؛ اتحادي كه دور گذشته به سود راست‌ها و شخص ژاك شيراك شد. گذشت زمان نشان خواهد داد كه بازگشت استراوس‌كان به فرانسه به معني بازگشت او به كانون قدرت نيز خواهد بود يا نه؟

منبع: روزنامه شرق