به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰

یک تجربه نادر در خیابان ولی عصر

ماشين شويي جوان هاي شهر براي كمك به كودكان كار  
خیابان ولیعصر، زیر پل پارك وی در عصر پنجشنبه تجربه نادری از سر گذراند. نظم موجود تغییر كرد. ۱۰۰ تا ۱۵۰ جوان با میانگین سنی ۲۰ سال با شیشه شور و دستمالهای یزدی، با لباسهایی مرتب به استقبال شیشه كثیف ماشین ها رفتند تا با مردمی از جنس خودشان درباره كودكان كار و خیابان حرف بزنند. پسران و دختران جوان دو ساعت در خیابان شیشه شستند، آدامس و فال فروختند و نتیجه دو ساعت تلاششان را به كودكانی بخشیدند كه پارك وی برای آنها حكم محل كارشان را دارد.

روزنامه «روزگار» روز شنبه در گزارشی در این باره نوشت، جوانان شركت كننده در این حركت بین ۱۸ تا ۲۵ سال داشتند. آنها با مردمی كه شیشه ماشینها را بالا می دادند یا بی اعتنا به روبه رو خیره می شدند توضیح می دادند چرا در خیابان هستند. هدف آنها اصلاح نگاه مردم نسبت به كودكان كار بود.

حركت خودجوش این جوانان بدون هماهنگی با هیچ نهاد دولتی و غیردولتی یا فعالان حقوق كودك، شاید نشانه ثمربخشی بیش از یك دهه فعالیت و آگاهی بخشی NGOهای مدافع حقوق كودكان باشد و شاید نشانه ای از تكاپوی اجتماعی برای خلق جهانی بهتر برای كودكانی كه كودكی حق آنان است.

عدم سازماندهی، شكل فراخوان و ناشناس بودن چهره ها و عدم اطلاع از یا مداخله فعالان حقوق كودك در این برنامه، بر خودجوش بودن این حركت صحه می گذارد.

این حركت در روز پنجشنبه بدون دخالت پلیس و در آرامش ادامه یافت. حركتی كه از ابتدا یاد شادی و آببازی جوانان را تكرار می كرد، امیدوار است كه بعد از انعكاس خبری گرفتار نگاه های امنیتی نشود.

پیام این ۱۰۰ - ۱۵۰ جوان به بچه هایی كه در خیابان كار می كنند این بود: ما شما را درك می كنیم و به شما احترام می گذاریم. كاری از دست ما برنمی آید اما اقلا دو ساعت كار شما را انجام می دهیم و با مشتریان شما حرف می زنیم تا شاید نگاهشان را نسبت به شما تغییر دهیم. ما رو در رو به مشتریان شما می گوییم شما هم انسان هستید و حق زندگی و كودكی دارید و این انتخاب شما نبوده كه در خیابانها كار كنید. این اتفاق به همه ما برمیگردد و ما در قبال شما بچه ها مسوولیم.

آنها در پایان پولی را که در دو ساعت ماشین شوری و آدامس و فال فروشی بدست آورده بودند بین بچه هایی که در خیابان کار می کنند تقسیم کردند.