به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۰

 بازداشت خاطره دانش توکل و ملینا بختیار نژاد از فعالان دانشجویی

طی هفته‌ای که گذشت دو تن از دانشجویان دانشگاه تهران و آزاد، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده‌اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، «خاطره دانش توکل»، دانشجوی دانشگاه آزاد، روز پنجشنبه بیستم مرداد ماه، در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، بازداشت شده و از‌‌ همان روز تنها طی تماسی کوتاه با خانواده، از بازداشت موقت خود خبر داده است.

همچنین ماموران امنیتی، روز شنبه بیست و دوم مرداد ماه، با ورود به منزل پدریِ «ملینا بختیار‌نژاد»، این فعال دانشجویی دانشگاه تهران را بازداشت و بعد از تفتیش منزل، کیس کامپیو‌تر و برخی اوراق و کتب و اموال شخصی وی را نیز با وی به محلی نامعلوم منتقل کردند.

این در حالی است که ماموران امنیتی، دلیل بازداشت این فعال دانشجویی را توزیع و انتشار فیلم‌ها و جزواتی پیرامون انقلاب‌های رنگی و نرم و همچنین ارتباط با برخی فعالان خارج از کشور اعلام کرده‌اند.