به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

      دکتر منصور بیات زاده
آيا مُوضع دکتر همايون کاتوزيان

در پشتيبانی از نخست وزيری دکترعلی امينی

 در سال ١٣۴٠، درمغايرت

 با دست آورد های ملی شدن صنعت نفت

 و تز معروف به «نيروی سوم» نيست؟

***** 

درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان درنوشته:

«گفت‌و‌گویی متفاوت با همایون کاتوزیان درباره زندگی سیاسی و فکری او/ از دوستی با خلیل ملکی و جلال آل‌احمد تا تجربه کنفدراسیون و همکاری با حمید عنایت»

ـ بخش دوّم ـ

    
بخش اول اين نوشته تحت عنوان «آيا قوام السلطنه ديکتاتور نبود»، منتشر شد. (١)