به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۶، ۱۳۹۰

چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی

 برای هیلا صدیقی به جرم گفتن شعر انتقادی

هیلا صدیقی، شاعر و ادیب جوان حامیِ جنبش سبز، و از نگارندگانِ شعرهای انتقادی، توسط دادگاه انقلاب به چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
آریا آرام نژاد، هنرمند جنبشِ سبز و از فعالان جنبش، امروز در صفحۀ فیس بوکِ خود آورده است: "چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی برای هیلا صدیقی ... هدیه ای دیگر به هنرمندان سرزمین ما ..."
گفتنی است هیلا صدیقی که پس از انتخابات سال ٨٨ نیز، بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود، روز سه شنبه بیست و پنجم امرداد ماه، در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب محاکمه شده و نتیجه دادگاه هنوز اعلام رسمی نشده است.
این شاعر جوان و منتقد، روز گذشته در صفحه فیس بوکِ خود نوشته بود: "فردا صبح، شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، من و ایمان قلبی و قاضی و اتهام و خدای ناظر و دعای خیر شما..."

هیلا صدیقی در رابطه با دادگاه امروز در صفحه فبیس بوک خود نوشته است :
سپاس بی نهایت از مهر و دعای خیر همه شما که ثانیه به ثانیه همراهم بود امروز جلسه محاکمه خوب برگذار شد .گفتنی هارو گفتم و شنیده شد . رای قاضی پیرعباسی 4 ماه حبس تعزیری تبدیل به 5 سال تعلیق بود و من اعتراضی به این رأی ندارم.
روسری سیاه من


من زن ایرانیم