به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

امیر خرم، فعال سیاسی به ۶ سال زندان محکوم شدامير خرم، مسئول دفتر سياسی نهضت آزادی ايران و سرپرست سابق شاخه جوانان اين تشکل سياسی، در دادگاه تجديدنظر به ۶ سال زندان محکوم شد.

خرم پس از آغاز اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، همراه با تعداد ديگری از رهبران و اعضای نهضت آزادی ايران بازداشت و مدتی زندانی شده بود.  

بر اساس گزارش ها، حکم دادگاه تجديد نظر روز اول شهريور به امير خرم ابلاغ شد و اين فعال سياسی بايد ظرف چند روز آينده خود را به زندان اوين معرفی کند.