به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۹۲

آهنگ مازندرانی

بانو نرگس نیک رفتار

آهو مونا

آهنگ مازندرانی 
موزیک: محمود رمضانی  
آواز: نرگس نیک رفتار 
شعر: علی‌ هاشمی‌ چلاوی
اجرا: گروه سه تار نوازان
آهو مونا