به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۲۹، ۱۳۹۲

تصنیف گریه کن در مایه دشتی با شعر و آهنگی وزین از عارف قزوینی

گریه کن 
هرکسی که نیست اهل دل، ز دل خبر ندارد
عارف قزوینی 

زندگی دگر ثمر ندارد


گریه کن 
تصنیف گریه کن در مایه دشتی با شعر و آهنگی وزین از عارف قزوینی توسط استاد شاد روان روح الله خالقی تنظیم گردیده و با صدای استاد غلام حسین بنان اجرا شده است.
عارف قزوینی این تصنیف پر سوز را در سوگ کشته شدن کلنل محمد تقی‌ خان پسیان ساخته و آنرا با لحنی بسیار سوزناک در سال ۱۳۰۱ در گرند هتل اجرا نمود.

گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد 
ناله ای که ناید ز نای دل اثر ندارد 
هرکسی که نیست اهل دل، ز دل خبر ندارد

دل ز دست غم مفر ندارد

دیده غیر اشک تر ندارد


این محرم و صفر ندارد 

این محرم و صفر ندارد


گر زنیم چاک 
جیب جان چه باک 
مرد جز هلاک

هیچ چاره ی دگر ندارد 

زندگی دگر ثمر ندارد