به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۱، ۱۳۹۲

بيل كلينتون، رييس ‌جمهوراسبق امريكا


رييس‌جمهور آتي امريكا 
بايد يك زن باشد 
به گزارش ايسنا، بيل كلينتون، رييس‌جمهوري اسبق امريكا در كنفرانسي كه توسط مجله اقتصادي كايجينگ، در چين سازماندهي شده بود، گفت:
اميدوارم كه يك رييس‌جمهور زن در طول مدت زندگاني‌ در كشورم ببينم.
فكر مي‌كنم كه اين يك امر خوب هم براي امريكا و هم براي سراسر جهان است. نمي‌دانم كه هيلاري نامزد مي‌شود يا نه. هيچ چيز در سياست حتمي نيست.
اما كلينتون تاكيد كرد در صورتي كه همسرش تصميم بگيرد نامزد انتخابات آتي رياست‌جمهوري ايالت متحده امريكا شود، از وي حمايت مي‌كند. بيل كلينتون، هيلاري را توانمندترين خدمتگزار مردم خواند كه تاكنون با وي همكاري كرده است. هيلاري كلينتون كه اوايل سال جاري ميلادي به عنوان وزير امور خارجه امريكا كناره‌گيري كرد، هنوز اعلام نكرده كه آيا مي‌خواهد خودش را براي انتخابات رياست‌جمهوري بعدي نامزد كند يا خير. لازم به ذكر است كلينتون براي ديدار با شي جين پينگ، رييس‌جمهوري كنوني چين در پكن بو